Tuesday, September 28, 2010

Handleiding en patroon DS Lite of DSi hoes.

(Click Here for the english version)

Kant en klare versies van deze hoesjes zijn hier verkrijgbaar: http://www.fabrickitchen.nl
Handleiding:

Maak eerst het patroon. Deze afmetingen zijn voor een zakje voor de DS Lite or DSi.Knip nu de patronen uit met naadtoeslag. De groene delen is de voering (kleine bloemenstof) van het zakje.
Ik heb een naadtoeslag van 1.5 cm gebruikt.

Vouw het gespikkelde groene deel als op het plaatje. Dit word het flapje dat over het spelletjes zakje gaat. Naai het flapje op een buitenkant deel.

Vouw de bovenkant van het bruine zakje en naai deze vast
Leg het zakje onder het flapje. Leg de andere buitenkant erboven op, zoals op het plaatje.De goede kanten van de stof moeten op elkaar liggen. Naai het zakje zodat deze 17,5 cm lang is. Knip de naadtoeslag eraf.Leg de voering met de goede kanten op elkaar en naai deze vast (17.5 cm lang)
Knip de naadtoeslag van de hoekjes eraf en vouw de bovenkant.Vouw de naadtoeslag zoals op het plaatje. Stop de voering in het zakje. Vouw nu de bovenkant van de voering en stop de bovenkant van de buitenste zak erin.
Doe dit voor beide kanten.Naai nu de bovenkant op de voering, beide kanten. Stop twee koorden door de bovenkant . Dit is wat lastig, maar een paperclip wil wel helpen.
Nu is het zakje klaar!

Saturday, September 25, 2010

Tutorial nintendo DS Lite or DSi Pouch

I made this tutorial a while ago. But got a lot of requests to make it in dutch.
Here it is in english, the next post will be in dutch!

If you can't sew then get you pouch here: http://www.fabrickitchen.nl
Tutorial:

First make a pattern. Here are the sizes you have to use for the DS Lite or DSi.
These are in cm.Cut out the following fabric pieces. The plain green is the lining of the pouch.
I used a seam allowance of 1.5 cm.Fold the dotted green part like on the picture. This is going to be the cover of the bag for the games. Sew the dotted green flap on of the outside pieces.

Fold the top of the (brown) bag part and sew the top.
Put the bag part under the flap. Put the other outside on to it, like on the next picture. The right sides of the fabric are put together. Sew the bag so it it 17,5 cm long. You can clip the seam allowance now.Put the right sides of you lining fabric together and sew the bag(17.5 cm long)
Clip the corners and fold the top.Fold all the seamallowances like on the picture. Put the lining into the outside bag. Now fold the top of your lining and put the top of the outside bag into it.
Do this on both sides of the bag.Sew the top to the lining, both sides. Put a cord or ribbon through the 1 cm hole on both sides of the bags. This might be a bit tricky, a paperclip will help a lot.

Then you are done!